دانشگاه صنعت نفت

Accounting Students of Petroleum University of Technology - Faculty of Tehran

خبرگزاری فارس: با عضویت 4 حسابرس ایرانی در انجمن حسابداران داخلی امریكا ، 14 عضو ایرانی این انجمن مهم دنیا در حال مذاكره برای تشكیل شعبه انجمن حسابرسان داخلی امریكا در ایران هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، براساس آخرین آخرین اخبار وب‌گاه انجمن حسابرسان داخلی امریكا (IIA ) ، چهار حسابرس ایرانی به عضویت این انجمن مهم درآمدند.
براین اساس ، فرامرز محمدی رئیس كل حسابداری شركت اوجان ، امین افشین منش از همكاران موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان، حسین عمادی از كاركنان موسسه حسابرسی(Master Auditing Firm) دوبی و معصومه آذربون حسابدار ارشد شركت ایران مایه ( مشاركت ایران- تركیه) در ماه جاری به عضویت IIA پذیرفته شدند.
انجمن حسابداران داخلی امریكا در حالی معتبرترین انجمن حسابرسی داخلی جهان به شمار می‌رود كه با عضویت این 4 حسابرس ، تعداد حسابرسان ایرانی عضو این اجمن به 14 نفر رسید.
به گزارش فارس، فهرست اعضای ایرانی انجمن حسابرسان داخلی امریكا شامل علی امانی، غلامحسین دوانی، امین افشین منش، نوید خالدی‌زاده (همكاران موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان)، پروفسور ذبیح ا... رضائی رئیس دانشكده حسابداری و اقتصاد دانشگاه ممفیس امریكا، ناصر امیدواری مدیر حسابرسی داخلی شركت بورس، رضا مستاجران (حسابدار رسمی غیرشاغل) ، عادل بهرامی، مسعود یاورفر و شاهین عطائی از سازمان امور مالیاتی ، عبدالكریم زاهدی منش عضو هیأت مدیره شركت كیسون، معصومه آذربون حسابدار ارشد شركت ایران مایه (مشاركت ایران- تركیه)، سیدحسین عمادی- حسابرس ارشد موسسه حسابرسی Master- دوبی،محمد خدمتی (حسابدار ارشد شركت ملی نفت ایران) است.
این اعضای ایرانی انجمن مذكور در حال مذاكره برای تشكیل شعبه ایرانی انجمن حسابرسان داخلی آمریكا در ایران هستند.

+ written at   14:23  By Oil Boys